• Volejte nám:: +420 581 738 152

Z historie Újezdce

Z historie Újezdce

Název vznikl ze slova Újezd, jímž se označovala určitá objížďka ohraničeného území, obsahující obvykle vedle převažujícího lesa určeného k mýcení také louky a ornou půdu. Je typické pro staré okraje sídelních areálů Moravy, že areál vymezený existencí újezdů obklopuje prostor nej starších topografických typů Moravy. Proti němu existuje prostor mladších Lhot, tvořící k němu zeměpisný doplněk.

Naše vesnice, která se od roku 1131 uvádí na biskupských listinách jako AVGESTCZ, později OUJEZD a Újezd, byla přejmenována podle zákona čl. 4 ze dne 25. 8. 1921 na Újezdec.

Místopis

Újezdec leží 3,5 km jihovýchodně od Přerova v průměrné nadmořské výšce 228 m, rozloha katastru činí 262 ha.

Místopis

Padělky, Příčky, Vinohrádky, Výkleby, Díly na Černém, Záhonky, Kráčiny, Tmeň. Od roku 1749 Na Mídku, Pod Dubičkem, Na Čtvrtky, Pod Šancí. U R. Wolného se uvádí Záhumný, obecně zvaný Švédské Šance. Na tomto kopci, ze kterého je pěkný rozhled na Přerov a okolí, se nacházely zbytky zdiva valů, vykopávaly se zde kopí, ostruhy, meče a jiné zbraně. Z historie je známo, že se zde v roce 1643 opevnil švédský generál Torstenson z vojenského tábora v Horní Moštěnici proti císařskému generálovi Gallasovi, který byl opevněn u Kojetína. Na Záhonech a jiných okolních kopcích byly přední švédské hlídky.

Zde jsme záměrně posunuli, už tak obsáhlou historií až k osvobození.

Celou historií najdete v publikaci vydané ke 100. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Újezdci u Přerova.

8. května 1945 v 8,45 hodin vítali všichni obyvatelé obce vojáky Rudé armády, kteří přijeli polní cestou od Želátovic.

8. květen 1945

V letech 1943 - 1945 byl starostou obce Josef Vítek.

1943 - 1945

Ustanoven revoluční národní výbor *předseda občanského výboru - Vilém Beneš *členové - Leopold Kotas, Oldřich Kavka, František Olejníček, Oldřich Ondrášek, Stanislav Dorazil, Vladimír Vrána

Byla obnovena činnost politických stran na podkladě Národní fronty, dále obnovena činnost TJ Sokol, předsedou byl zvolen Jan Budík, a založena organizace Junák.

1946

Provedena rekonstrukce školy: výměna oken, nová střešní krytina a oprava fasády - v obci zřízen místní rozhlas

1947

Zavedena autobusová doprava Přerov - Lověšice - Újezdec

1953

Založeno JZD, na 60 ha polí hospodařilo 20 členů a chovalo 60 kusů hovězího dobytka

1957

Zrušena nádrž, tzv. Splavisko, zavezena a zřízena točna pro autobus

1962

V obci zrušena cihelna. Její denní kapacita byla 12000 cihel. Odstřel komína provedla jednotka ženijního vojska.

1964

Přemístěn pomník padlých vojínů od školy na točnu

1965

Na vrchním malém hřišti vybudován betonový park za spolupráce všech složek Národní fronty v celkové hodnotě 20 000 Kčs - započato s pracemi na vybudování kanalizace. Naše obec byla jednou z posledních v okrese.

1967

8. - 9. května uspořádala TJ Sokol sjezd rodáků.

8. - 9. května1967

Provedena oprava budovy obecního úřadu, zřízeno skladiště civilní obrany v hodnotě 10 000 Kčs a pokryta střecha na domu řídícího učitele nákladem 21 000 Kčs.

1969

Sčítání lidu v ČSSR. V obci žilo 420 mužů a 473 žen. Věkové složení: odnar. do 2 let - 39 od 3 do 5 let - 23 od 6 do 15 let - 114 od 16 do 17 let - 33 od 18 do 34 let -219 od 35 do 59 let -303 od 60 výše - 162

1970

Částečně dokončena kanalizace. Celkové náklady od roku 1967 až 1971 činily 117 800 Kčs - úpravy chodníků a dlažby. Celkové náklady - 160 000 Kčs. Tyto úpravy prováděli občané v akci Z.

1971

Provedena celková rekonstrukce místni školy. Zavedeno ústřední tope¬ ní, výměna oken a nová střešní krytina. Náklady na tuto akci činily 650 000 Kčs. - v obci zavedeno nové pouliční osvětlení nákladem 108 200 Kčs - TJ Sokol pořádala ples, turnaj kopané a Srpnovou noc

1972

Do obce zaveden vodovod. Na pořízení vodovodu se přihlásilo 90 % občanů. - naše obec byla jako jedna z prvních na Přerovsku připojena na městský vodovod - dále byla provedena rekonstrukce budovy MNV nákladem 200 000 Kčs - malé hřiště bylo propůjčováno škole jako dětské hřiště - 14. - 15. června uspořádala TJ Sokol sjezd rodáků.

1973

TJ Sokol započala s výstavbou šaten na místním hřišti

1974

Dokončena kanalizace a práce na vodovodu. Provedena dostavba šaten TJ Sokol nákladem 190 000 Kčs.

Čelní představitelé obce v letech 1946 - 1975:

  • Vilém Beneš 1946 - 1949
  • František Olejníček 1949 - 1951
  • Ludvík Švaniga 1951 - 1953
  • Otakar Hrubý 1954 - 1956
  • Stanislav Dorazil 1957 - 1960
  • Vilém Beneš 1961 - 1964
  • Jan Kopečný 1964 - 1971
  • Rostislav Jurečka 1971 - 1975
1975

1. ledna se naše obec stala součástí města Přerova. MNV v obci byl zrušen, zůstaly pouze občanské výbory. Volby do občanského výboru, v nichž byli zvoleni tito zástupci: Antonín Janda - ČSL Rostislav Jurečka - KSČ Jan Vysloužil - KSČ Miroslav Dušek - TJ Sokol Vlasta Stoklásková - JZD

1976

Na Blechově vybudován park pro děti

1979

Neobyčejně tuhá zima. 7. ledna naměřeno -31 °C, pomrzlo 50 % ořechů

1985

Proběhly volby do národních výborů. Za naši obec byl zvolen do přerovského MNV Rostislav Jurečka

1986

22. ledna pořádal Socialistický svaz mládeže ples - 13. února uspořádal Svaz požární ochrany tradiční vodění medvěda - 8. května pořádala TJ Sokol taneční zábavu

1988

24. srpna pořádána taneční zábava na malcm hřišti, k tanci hrála domácí kapela, pořadatelem byla nově se tvořící TJ Sokol

1990

Ukončena činnost organizace Českého svazu žen - 9. ledna uzavřena nová hospoda a předána původnímu majiteli. Po rekonstrukci 3. srpna znovu otevřena. - TJ Sokol zahájila činnost, přihlásilo se 25 nových členů. Po devítileté přestávce ožila znovu v obci kopaná. Hřiště bylo totiž odebráno sokolům a bylo přiděleno přerovským lukostřelcům jen pro jejich potřeby. 26. června bylo hřiště předáno zpět TJ Sokol Ujezdec. Členové se pustili do rekonstrukce stávajícího hřiště. - 5. prosince pořádal Sokol mikulášskou nadílku pro děti a večer zábavu

1991

TJ Sokol pořádala tyto akce: - 29. ledna - Sokolský ples - 29. května - turnaj žáků o postup - vítězem se stal Bochoř -18. června - taneční zábavu na hřišti - 19. června - turnaj žáků - vítězem se stal Ujczdec -31. prosince - silvestrovskou zábavu

1993

Volby do Poslanecké sněmovny konané v obci ČSSD -156 hlasů ODS - 78 hlasů KDU-ČSL - 43 hlasy KSČM - 42 hlasy Republikáni - 23 hlasy Unie svobody - 7 hlasů Důchodci - 6 hlasů

1996

V obci byly zahájeny práce na hlavní kanalizaci

1997

Ukončeny práce na hlavní kanalizaci - TJ Sokol zahájila rekonstrukci hřiště - zbudování studny, zavlažování, rekonstrukce ochozů a šaten, vybudování dětského a antukového hřiště a koutku pro basketbal.

1999

15. dubna se uskutečnilo referendum o samostatnosti obce. Voleb se zúčastnilo 347 občanů z 517 oprávněných voličů. Pro samostatnost hlasovalo 156 občanů, proti odtrženi 191. Občané rozhodli, že budeme nadále Přerov VI - Ujezdec.

2000

6. července bylo slavnostně otevřeno nově rekonstruované hřiště TJ Sokol

2001

V lednu zahájila nově zvolená občanská komise svou práci ve složení: předsedkyně - Jarmila Běhalíková členové - František Tománek Miroslava Dokoupilová Marie Hoferková Jana Pařenicová - po předání budovy obecního úřadu v Újezdci bylo zahájeno řízení s MU Přerov o nutné úpravě vnitřního interiéru, vybudování sociálního zařízení ve dvorním traktu pro SDH o celkové rekonstrukci v hasičské zbrojnici a renovaci klubovny - byl dokončen poldr zadržující vodu z polí u sv. Jana - v únoru byla založena organizace Český červený kříž - 6. dubna byl uspořádán den otevřených dveří na obecním úřadě, kde byla zrenovována a vybavena kuchyňka, zasedací místnost, v přízemí dvě kanceláře a sociální zařízení. - v červnu byl založen Klub důchodců s 37 členy. Dnes již má 81 členů. - v tomto roce byla plynofikována obec

2002

V další etapě byly splněny požadavky dle možností finančních prostředků Odboru majetku MU Přerov. Bylo vydlážděno a osázeno prostranství dvorního traktu občanského výboru a zrekonstruovány dvorní budovy. - v okolí parku byly vysázeny keře, park byl doplněn skluzavkou pro děti a vstup na hlavní silnici byl přehrazen řetězy pro bezpečnost dětí - následovně byla vybudována autobusová zastávka na původním místě zastávky u točny - proběhla také oprava místního rozhlasu - z kulturních akcí sklidila velký úspěch výstava domácího cukroví pořádaná naším Klubem důchodců

2003

Po rekonstrukci jedné z budov SDH na dvorním traktu byla vybudována kuchyňka

2004

V naší obci se rozvíjí kulturně společenský život, k němuž přispívají čtyři složky: TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž a Klub důchodců. Pořádají se plesy, karnevaly, masopusty a dětské dny. Klub důchodců pořádá přátelské posezení pro naše seniory s hudbou a občerstvením. ČČK se stará o děti, kterým pořádá karneval plný masek. SDH spolu s ČČK pořádají „masopust“, který ukončí večer zábavou. TJ Sokol vyvíjí neustále sportovní činnost, zejména pro naši mládež. Díky tomu se do naší obce vracejí staré zvyky a tradice.

Historie bude pokračovat po dostatečném nashromáždění podkladů. Děkujeme za pochopení