• Volejte nám:: +420 581 738 152

Újezdec u Přerova

Aktuální dění
v Újezdci u Přerova

Buďte v čas informování o planovaném nebo aktuálním dění.

Z historie
Újezdce u Přerova

Újezdec leží 3,5 km jihovýchodně od Přerova v nadmořské výšce 228 m

Fotogaleire
Újezdce u Přerova

Proběhlé akce a dění v Újezdci obrazem.
újezdec u přerova

Újezdec u Přerova

Místní výbor Újezdec

Zastupitelstvo města Přerova po projednání zřídilo v souladu s §84, odst. 2, písm. l) a §120, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve všech místních částech města Přerova místní výbory.

Členové místního výboru Újezdec:

  1. Radomil Lepič – předseda
  2. Břetislav Vystavěl
  3. Bc. Jitka Stoklásková
  4. Marek Hanzlík
  5. Bc. Kristýna Čechová

Máte na nás dotazy?

Návrhy na zlepšení?

Máte jiné připomínky?

KRÁTCE

O Újezdci u Přerova

Újezdec je velká vesnice, část okresního města Přerov. Nachází se asi 3 km na jihovýchod od Přerova.

Rok 2009

V roce 2009 zde bylo evidováno 304 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 659 obyvatel. Přerov VI-Újezdec leží v katastrálním území Újezdec u Přerova o rozloze 2,63 km2.
V obci se rozvíjí kulturně společenský život, k němuž přispívají čtyři složky: TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž a Klub důchodců. Pořádají se plesy, karnevaly, masopusty a dětské dny. Klub důchodců pořádá přátelské posezení pro naše seniory s hudbou a občerstvením. ČČK se stará o děti, kterým pořádá karneval plný masek. SDH spolu s ČČK pořádají „masopust", který ukončí večer zábavou. TJ Sokol vyvíjí neustále sportovní činnost, zejména pro naši mládež. Díky tomu se do naší obce vracejí staré zvyky a tradice.

ROZŠÍŘENÁ

Fotogalerie

Vážení přátelé. Jelikož kapacita naší fotogalerie není nevyčerpatelná a fotografie se zobrazují zmenšené, rozhodli jsme umístit zbytek fotografií na tento server. Neradi bychom Vás připravili o zábavu při jejich prohlížení.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální dění

Buďte včas informování o aktuálním dění, připravovaných akcích nebo probíhajících činnostech v Újezdci u Přerova.