Hlášení rozhlasem

Na ul. Široká u točny autobusu je přistavený velkoobjemový kontejner na Bio odpad,

k odkládání převážně vánočních stromků, ale i jiného Bio odpadu.

Do kontejneru patří pouze Bio odpad, ne komunální, stavební odpad nebo elektrospotřebiče, pneumatiky apod.