Aktuální dění v Újezdci

Aktuální dění v Újezdci (4)

Aktuálně

Na základě stížností žádáme obyvatele, kterých se následující hlášení týká o sjednání nápravy následujícího:

  1. Pejskaři, kteří při venčení mazlíčků jejich výkaly neodklízejí, aby toto napravili
  2. Žádáme občany, kteří používají na vytápění tuhá paliva, aby netopili nekvalitním palivem a odpadem. Ve večerních hodinách se mnohdy v obci nedá dýchat
  3. Žádáme chovatele drobného zvířectva, aby uhynulé kusy nepohazovali na pole a polní cesty

Uvedené  se týká dobrých sousedských vztahů. Proto místní výbor věří, že dojde k nápravě výše uvedeného a tak se nám bude všem lépe v obci žít .
--
Osoba pověřená MÚ Přerov
pro místní část Přerov VI-Újezdec
Radomil Lepič

Číst dál...

Číslo na dispečera TS

Telefon: 581 291 156 – tohle číslo si zaznačte

Havarijní stavy, poruchy, kalamity spojené se zimní údržbou.
To všechno bude spojovat jedno nové dispečerské číslo Technických služeb města Přerova - 581 291 156.
 
„Doporučuji lidem, aby si ho zapsali do svých diářů nebo mobilních telefonů - a v případě problémů nás na tomto čísle kontaktovali. Provoz je nepřetržitý,“ uvedl ředitel Technických služeb města Přerova Radek Koněvalík.
Pro hlášení méně akutních stavů je navíc možno i nadále využívat email: poruchy(at)tsmpr.cz.
 
 

Registrace k odběru info SMS

Neváhejte a registrujte se k odběru info SMS z Magistrátu Přerov:
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/urad-on-line/registrace-k-odberu-sms.html

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás informovali, že jsme připravili jednoduché, komplexní a pohodlné řešení, jak pro vás zajistit rozšíření informovanosti. Zajistili jsme pro vás rychlý systém zveřejňování důležitých informací ze života v našem městě . Od dnešního dne můžete využívat novou službu SMS InfoKanál městský rozhlas „do kapsy“.

Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z magistrátu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS). Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci v případě povodní, zhoršení stavu ovzduší apod. Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS